Trang chủ Máy đã bán Hwa Chin 200 tấn
Hwa Chin 200 tấn

Hwa Chin 200 tấn

 
Lọt lòng khuôn :450 x 450 mm
Cảo: 47 mm
Hành trình lấy keo:  mm
Phun keo tối đa 1 lần: g (PP)
Năm sản xuất: 1998
Xuất xứ: Tai wan
Motor: .........KW (.........HP)
Kích thước:5400 x1200 x 1600 mm
Trọng lượng máy : ….tấn
Chi tiết sản phẩm
 
Lọt lòng khuôn :450 x 450 mm
Cảo: 47 mm
Hành trình lấy keo:  mm
Phun keo tối đa 1 lần: g (PP)
Năm sản xuất: 1998
Xuất xứ: Tai wan
Motor: .........KW (.........HP)
Kích thước:5400 x1200 x 1600 mm
Trọng lượng máy : ….tấn
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường