Trang chủ MÁY MÓC NGÀNH NHỰAMáy ép nhựa máy ép nhựa Nissei FN2000
máy ép nhựa Nissei FN2000

máy ép nhựa Nissei FN2000

Tonnage 123
Shot Size 7.8 oz.
Screw Diameter 45mm
Clamp Stroke 20.47''
Min Mold Thickness 7.87''
Platen Size 23.9'' x 23.9''
Tie Bar Distance 16.53'' x 16.53''
Max Daylight 28.34
Ejector Stroke 3.34''
Volts 230/460
Control N9G
Includes Core Pull
Chi tiết sản phẩm
Tonnage 123
Shot Size 7.8 oz.
Screw Diameter 45mm
Clamp Stroke 20.47''
Min Mold Thickness 7.87''
Platen Size 23.9'' x 23.9''
Tie Bar Distance 16.53'' x 16.53''
Max Daylight 28.34
Ejector Stroke 3.34''
Volts 230/460
Control N9G
Includes Core Pull
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường