Trang chủ MÁY MÓC NGÀNH NHỰAMáy ép nhựa ( điện ) Máy ép nhựa TOYO SJ-100IV
Máy ép nhựa TOYO SJ-100IV

Máy ép nhựa TOYO SJ-100IV

Item                                                       Si-100-6
Screw diameter mm 24 20 24 28 32 28 32 36 40
Theoretical injection Capacity Cm3 43 23 43 69 90 69 103 147 201
Standard unit Injection unit - - D75D - F75D
Max. Injection Speed Mm/s - 300 - 150
Max. Injection  Pressure MPa - 274.5 235.4 182.3 - 274.4 235.2 191.1 156.8
High Pressure unit Injection unit - - - D150D - F200D
Max. Injection Speed Mm/s - - 300 - 210
Max. Injection  Pressure MPa - - 274.4 235.2 181.3 - 264.0 250.0 215.6
High Speed unit Injection unit - - - DH300D - F200HD
Max. Injection Speed Mm/s - - 500 - 300
Max. Injection  Pressure MPa - - 274.4 235.2 181.3 274.4 249.9 196.0 161.7
Super High Speed unit Injection unit - CH450D CH300D(D150HD) - -
Max. Injection Speed Mm/s 1000 700(500) - -
Max. Injection  Pressure MPa 294.0 254.8(235.2) 235.2(215.6) 182.3(156.8) - -
Clamping force kN 980
Tie bar clearance (H x v) mm 460 x 460
Chi tiết sản phẩm
Item                                                  Si-100-6
Screw diameter mm 24 20 24 28 32 28 32 36 40
Theoretical injection Capacity Cm3 43 23 43 69 90 69 103 147 201
Standard unit Injection unit - - D75D - F75D
Max. Injection Speed Mm/s - 300 - 150
Max. Injection  Pressure MPa - 274.5 235.4 182.3 - 274.4 235.2 191.1 156.8
High Pressure unit Injection unit - - - D150D - F200D
Max. Injection Speed Mm/s - - 300 - 210
Max. Injection  Pressure MPa - - 274.4 235.2 181.3 - 264.0 250.0 215.6
High Speed unit Injection unit - - - DH300D - F200HD
Max. Injection Speed Mm/s - - 500 - 300
Max. Injection  Pressure MPa - - 274.4 235.2 181.3 274.4 249.9 196.0 161.7
Super High Speed unit Injection unit - CH450D CH300D(D150HD) - -
Max. Injection Speed Mm/s 1000 700(500) - -
Max. Injection  Pressure MPa 294.0 254.8(235.2) 235.2(215.6) 182.3(156.8) - -
Clamping force kN 980
Tie bar clearance (H x v) mm 460 x 460
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường