Trang chủ MÁY MÓC NGÀNH NHỰAMáy ép nhựa ( điện ) Máy ép nhựa TOYO SJ-130IV
Máy ép nhựa TOYO SJ-130IV

Máy ép nhựa TOYO SJ-130IV

Item                                                  Si-130-6
Screw diameter mm 24 28 32 28 32 36 36 40 46
Theoretical injection Capacity Cm3 43 69 90 69 103 69 103 147 201
Standard unit Injection unit -  
FD75D
-
Max. Injection Speed Mm/s -
150
-
Max. Injection  Pressure MPa - D150D - F200D
High Pressure unit Injection unit - 300 - 210
Max. Injection Speed Mm/s - - 300 - 210
Max. Injection  Pressure MPa - - 274.4 235.2 191.1 156.8 -
High Speed unit Injection unit - - - DH300D - F200HD
Max. Injection Speed Mm/s - - 500 - 300
Max. Injection  Pressure MPa 274.4 235.2 181.3 - 264.0 250.0 249.9 215.6 -
Super High Speed unit Injection unit - - - - FH400D
Max. Injection Speed Mm/s - - - 400
Max. Injection  Pressure MPa - - 264.0 250.0 215.6 166.6
Clamping force kN 1274
Tie bar clearance (H x v) mm 510 x 510
Chi tiết sản phẩm
Item                                                 Si-130-6
Screw diameter mm 24 28 32 28 32 36 36 40 46
Theoretical injection Capacity Cm3 43 69 90 69 103 69 103 147 201
Standard unit Injection unit -  
FD75D
-
Max. Injection Speed Mm/s -
150
-
Max. Injection  Pressure MPa - D150D - F200D
High Pressure unit Injection unit - 300 - 210
Max. Injection Speed Mm/s - - 300 - 210
Max. Injection  Pressure MPa - - 274.4 235.2 191.1 156.8 -
High Speed unit Injection unit - - - DH300D - F200HD
Max. Injection Speed Mm/s - - 500 - 300
Max. Injection  Pressure MPa 274.4 235.2 181.3 - 264.0 250.0 249.9 215.6 -
Super High Speed unit Injection unit - - - - FH400D
Max. Injection Speed Mm/s - - - 400
Max. Injection  Pressure MPa - - 264.0 250.0 215.6 166.6
Clamping force kN 1274
Tie bar clearance (H x v) mm 510 x 510
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường